Efekty Psychologiczne w Kreowaniu Wizerunku Online – eBook